Elektrická požární signalizace (EPS)

  • Úvod /
  • Služby /
  • Elektrická požární signalizace (EPS)

EPS - Elektrická požární signalizace

Ochranu a zabezpečení budov, vnitřního vybavení a pracovních prostor elektrickou požární signalizací (EPS) je možné uskutečnit efektivně a s přijatelnými náklady jen tehdy, pokud jsou k tomu účelně a koncepčně vyvinuty odpovídající bezpečnostní systémy. Požární zabezpečovací signalizaci instalujeme dle platných norem a jejich novel a na základě požadavků místně příslušných hasičských záchranných sborů, které se vyjadřují k projektu a k samotným podmínkám provozu EPS. Na základě rozhodnutí zákazníka bude projekt zpracován pro střežení v místě stálé obsluhy, nebo s napojením na PCO a bude vybrán systém dle jeho požadavku. Opět i zde je klíčovým prvkem ústředna, na které jsou napojené požární hlásiče, které monitorují prostředí, ve kterém jsou. Jsou různé druhy hlásičů (tlačítkové, automatické atd.) a taky do různých prostředí. Napojit na ústřednu EPS můžeme hlásiče ionizační, optický, plamenný, kouřový nebo kombinovaný aj. Alarmující signál nebo poruchové stavy mohou být bezdrátově přeneseny pomocí vysílače na pult Hasičského záchranného sboru.

Kontaktujte nás

ECHO alarm, s.r.o.

ECHO alarm, s.r.o. usiluje o to, aby byla špičkovou společností, poskytující služby v oblastech zabezpečovacích systémů a informačních technologií, využívající k tomu technicky pokroková řešení, k plné spokojenosti zákazníka.


Sídlo firmy:

ECHO alarm, s.r.o.
Frýdecká 444/257
718 00 Ostrava – Kunčičky
Česká republika

Tel.: +420 596 126 580
Fax: +420 596 126 580

E-mail: echoalarm@echoalarm.cz

Provozovna:

ECHO alarm, s.r.o.
Office Park Hloubětín
Poděbradská 55/88
190 00 Praha 9

Tel.: +420 603 494 774

E-mail: echoalarm-praha@echoalarm.cz