Reference

Město Havířov - Rekonstrukce Havířovské Knihovny 2011

V pondělí 7. března byla slavnostně zahájena rekonstrukce již osm let nevyužité budovy "G" Magistrátu města Havířova, na které se podílela také společnost ECHO alarm, s.r.o. Rozsáhlé stavební úpravy si vyžádaly náklady ve výši 62,3 milionu korun. Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města a stavba byla spolufinancována z dotací Regionálního operačního programu. V nové knihovně se můžete těšit mimo jiné na studovnu s výpočetní technikou, přednáškové sály a čítárny, oddělení hudby a umění s víceúčelovým audiovizuálním sálem. Společnost ECHO alarm, s.r.o., se zde podílela také na velice důležitém projektu, a to dodávkou a instalací INDUKČNÍ SMYČKY pro neslyšící. Tento systém umožňuje nedoslýchavým lidem slyšet zvuky lépe, neslyšícím je vnímat. Novinkou je systém radiofrekvenční identifikace knižního fondu. To umožní snadnější identifikaci, třídění a archivaci všech knih a audiovizuálního materiálu a usnadní zavedení samoobslužných výpůjček.


Kontaktujte nás

ECHO alarm, s.r.o.

ECHO alarm, s.r.o. usiluje o to, aby byla špičkovou společností, poskytující služby v oblastech zabezpečovacích systémů a informačních technologií, využívající k tomu technicky pokroková řešení, k plné spokojenosti zákazníka.


Sídlo firmy:

ECHO alarm, s.r.o.
Frýdecká 444/257
718 00 Ostrava – Kunčičky
Česká republika

Tel.: +420 596 126 580
Fax: +420 596 126 580

E-mail: echoalarm@echoalarm.cz

Provozovna:

ECHO alarm, s.r.o.
Office Park Hloubětín
Poděbradská 55/88
190 00 Praha 9

Tel.: +420 603 494 774

E-mail: echoalarm-praha@echoalarm.cz