Reference

LUXUSNÍ KLÁVESNICE ELDES!!!

LUXUSNÍ KLÁVESNICE ELDES ZA JEŠTĚ LUXUSNĚJŠÍ CENY!!! Akční sada EZS Eldes obsahuje: ústřednu ELDES 264 (GSM-GPRS) včetně boxu, trafa a baterie, klávesnice EKB 3, venkovní sirénu 6 detektorů na výběr od výrobců - DSC, PARADOX, BOSCH

Město Havířov - Rekonstrukce Havířovské Knihovny 2011

V pondělí 7. března byla slavnostně zahájena rekonstrukce již osm let nevyužité budovy "G" Magistrátu města Havířova, na které se podílela také společnost ECHO alarm, s.r.o. Rozsáhlé stavební úpravy si vyžádaly náklady ve výši 62,3 milionu korun. Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města a stavba byla spolufinancována z dotací Regionálního operačního programu. V nové knihovně se můžete těšit mimo jiné na studovnu s výpočetní technikou, přednáškové sály a čítárny, oddělení hudby a umění s víceúčelovým audiovizuálním sálem. Společnost ECHO alarm, s.r.o., se zde podílela také na velice důležitém projektu, a to dodávkou a instalací INDUKČNÍ SMYČKY pro neslyšící. Tento systém umožňuje nedoslýchavým lidem slyšet zvuky lépe, neslyšícím je vnímat. Novinkou je systém radiofrekvenční identifikace knižního fondu. To umožní snadnější identifikaci, třídění a archivaci všech knih a audiovizuálního materiálu a usnadní zavedení samoobslužných výpůjček.

HYPER ALBERT - Nová Karolína Ostrava

Nedílnou součástí výstavby obchodních center takového rozsahu, je samozřejmě zaměření na maximální bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců, pohybujících se v tomto prostředí. Vzhledem k nárokům a požadavkům objednatele, byla vyzvána také společnost ECHO alarm, s.r.o. k účasti ve výběrovém řízení na dodávku a zhotovení vysoce kvalitních zabezpečovacích systémů, na které je v těchto výstavbách kladen obzvláště vysoký důraz. Společnost ECHO alarm, s.r.o. díky dlouholetým zkušenostem a tradici, následně tuto soutěž vyhrála a mohla se tak podílet na výstavbě takto významného projektu. Součástí zabezpečovací techniky a slaboproudých zařízení, které zde instalovala společnost ECHO alarm, s.r.o. na tomto objektu, je dodávka a montáž např. (EVAKUAČNÍHO ROZHLASU, CCTV, EZS a EPS systému).

CCTV instalované pro město Bohumín a Karviná

Velké zkušenosti máme i se zřizováním systémů průmyslových televizních okruhů, ať už černobílých nebo barevných. Je možno plně uspokojit požadavky kteréhokoliv klienta s tím, že instalujeme systém jak pro jednu kameru, tak i velké systémy vyžadující pohyb kamer. Systém je možno doplnit o DVR záznamové zařízení, nebo počítačovou techniku pro zajištění záznamu pohybu osob v chráněném prostoru. Naše společnost je schopna instalovat také městské kamerové systémy, viz město Bohumín, Karviná…

Nově, služba PROJEKČNÍ ČINNOSTI

Máte zájem o vytvoření kompletní projektové dokumentace k zabezpečení vašeho majetku?? Nechcete být nijak vázáni vytvořením projektové dokumentace k samotné realizaci?? Zdarma pro vás připravíme návrh na zabezpečení vašeho majetku a v případě vašeho zájmu, za předem stanovenou cenu zhotovíme projektovou dokumentaci, která vám poslouží k případné realizaci zabezpečení. To vše bez ohledu na termín a čas realizace. Takovéto vypracovaní projektové dokumentace, není závislé na výběru samotného dodavatele či montážní firmy. Projektová dokumentace splňuje veškeré požadované a stanovené normy.

Plotové systémy a IR bariéry

Nově jsme schopni vám zabezpečit nejen dům, ale i blízké okolí vašeho obydlí. Na základě nainstalovaného plotového systému, nebo IR bariér, tak budete schopni odhalit pachatele dříve, než dojde k vážnějším škodám na vašem majetku.

NABÍDKA SLUŽEB

ECHO alarm, s.r.o.
Office Park Hloubětín
Poděbradská 55/88
190 00 Praha 9

Tel. +420 603 494 774

echoalarm-praha@echoalarm.cz

ECHO alarm, s.r.o.
Frýdecká 444/257
718 00 Ostrava – Kunčičky
Česká republika

Tel. +420 596 126 580
Fax +420 596 126 580

echoalarm@echoalarm.cz


ECHO alarm, s.r.o. - ekatalog.czBezpečnostní, zabezpečovací systémy (alarmy) - ekatalog.cz

© 2006 - 2019 ECHO alarm, s.r.o., Všechna práva vyhrazena

Created by web-evolution.cz